Handleiding armaturen & MKI

Korte beschrijving

De Handleiding bevat een duidelijke uitleg over Levenscyclusanalyse (LCA) en Milieukostenindicator (MKI), geeft antwoord op veelgestelde vragen, biedt stappenplannen en bevat veel achtergrondinformatie. Bovendien zijn er een aantal voorbeeldarmaturen doorgerekend. Daarbij is gewerkt met diverse variabelen, zoals levensduur, materiaalgebruik en het gebruik van grijze of groene stroom.

 

Auteurs

Licht en Donker Advies & Ecochain Technologies
Geschreven in nauwe samenwerking met zeven overheden en vier leveranciers

 

Jaar van publicatie

2019

 

Verkrijgbaar

Stuur een mailtje naar beatrijs@lichtendonkeradvies.nl en vermeld daarbij uw naam en de organisatie waarvoor u werkt. U ontvangt dan gratis een link naar de Handleiding.

 

Inkopen met de Milieukosten Indicator

Korte beschrijving

Deze handreiking geeft aanbestedende diensten meer uitleg over de toepassing van de LCA en MKI in het inkoopproces. De handreiking bevat een stappenplan en geeft aandachtspunten, tips en voorbeelden.

 

Auteurs

Paul Prinssen (EcoReview), Sara Rademaker (PIANOo) en Floris den Boer (PIANOo)

 

Jaar van publicatie

2019

 

Verkrijgbaar

Gratis te downloaden via onderstaande knop.

download

Leidraad Circulariteit Openbare verlichting

Korte beschrijving

Het eerste boek over circulariteit en openbare verlichting! Klein, maar dapper. Duidelijke informatie, praktisch gerangschikt en uitgelegd in klare taal. Met achtergrondinformatie en concrete tips en voorbeelden. Een schat aan informatie.
Voor iedereen die met circulariteit aan de slag wil in het werkveld OVL.

 

Auteurs

Beatrijs Oerlemans en Daaf de Kok (Licht en Donker Advies)
Geschreven in opdracht van branchevereniging OVLNL

 

Jaar van publicatie

2017

 

Verkrijgbaar

Gratis te downloaden via onderstaande knop

download