Kennis ontwikkelen & kennis delen

Circulariteit staat volop in de belangstelling, ook als het gaat om openbare verlichting. Het is een uitdaging om concreet invulling te geven aan dit thema. Dat vraagt om denkers, doeners en durvers. En ook om kennisontwikkeling en kennisdeling.

 

Op deze website vindt u informatie over openbare verlichting en circulariteit.

En over het circulair inkopen met behulp van de Levenscyclusanalyse (LCA) en de Milieukostenindicator (MKI).

Circulariteit

Doel van de Rijksoverheid is ‘Nederland Circulair in 2050’.
Dit betekent dat er in geen afval meer is, alle grondstoffen blijven in de keten. Om dit te realiseren is er een ingrijpende omslag nodig.
Dit vraagt inzet van alle ketenpartijen. Ook het werkveld openbare verlichting is volop bezig met circulariteit.

 

meer over circulariteit

Openbare verlichting

De afgelopen jaren is er veel veranderd. We slagen er steeds beter in om circulariteit vorm en inhoud te geven als het gaat om openbare verlichting. Toch blijft het ook nog zoeken. Hoe zetten we ambities om in concrete acties? Deze website en de geactualiseerde Leidraad (2023) bieden houvast.

 

meer over OVL en circulariteit

Leidraad circulariteit

De ‘Leidraad circulariteit openbare verlichting’ is praktisch, overzichtelijk en bevat concrete voorbeelden. Alle fasen komen daarbij aan bod: initiatieffase, ontwerp, inkoop, realisatie, onderhoud, beheer, sloop en recycling. Ook worden diverse instrumenten besproken. Daarnaast geeft het onmisbare basisinformatie over circulariteit.

 

De Leidraad is gemaakt in opdracht van stichting OVLNL. Onder ‘publicaties’ staat waar u dit document gratis kunt downloaden.

 

 

Naar publicaties

Handleiding armaturen, LCA & MKI

De Levenscyclusanalyse (LCA) biedt handvatten om objectief te bepalen in hoeverre een product circulair is. Op basis van de LCA kan men een Milieukostenindicator (MKI) maken. Daarbij zijn de milieu-effecten omgerekend naar een bedrag in euro’s, de zogenaamde schaduwkosten. De LCA en MKI zijn belangrijke instrumenten, voor overheden én bedrijven.

 

Licht en Donker Advies heeft samen met Ecochain Technologies een uitgebreide handleiding gemaakt, specifiek over LCA en MKI. Dit is gedaan in samenspraak met diverse partijen, waaronder stichting OVLNL, Techniek Nederland, overheden en leveranciers. Het document is gratis te downloaden.

download handleiding

Toepassing in de praktijk

Circulair inkopen staat bij veel overheden hoog op de agenda. (Pilot)projecten zijn daarbij essentieel. Al doende leren, al lerende doen en de ervaringen met elkaar delen. Zo vergroten we de kennis over circulair inkopen. Op deze website vindt u informatie over diverse projecten OVL, waarbij LCA en/of MKI gebruikt zijn bij de aanbesteding.

naar voorbeelden

Bedrijven

Ook voor bedrijven zijn LCA en MKI belangrijke instrumenten. Om zich te positioneren op de markt. Maar ook – minstens zo belangrijk – om meer inzicht te krijgen in het productieproces, de gebruikte materialen, de toeleveranciers, etc. Deze kennis maakt het mogelijk om circulairder en vaak ook goedkoper te gaan werken.

 

 

 

Minder = meer circulair

Deze website gaat over circulariteit en richt zich op het circulair inkopen van openbare verlichting. Aan inkoop gaan 2 vragen vooraf:

 

1. Is verlichting op de plek echt noodzakelijk?

2. Indien noodzakelijk, hoe verlicht men dan zo bewust mogelijk?

 

Het maken van een bewuste afweging wat betreft het wel of niet verlichten van een weg of gebied is een wezenlijk onderdeel van circulair denken en doen!

Nieuwsberichten

Dag van de Circulariteit 2022

Nieuwe Leidraad Circulariteit

Geactualiseerde Handleiding LCA & MKI