• Circulariteit Openbare Verlichting

'HANDLEIDING ARMATUREN & MKI'

De ‘Handleiding Armaturen & MKI’ is gemaakt door Licht en Donker Advies en Ecochain Technologies, in samenspraak met:

    • zeven overheden (Amsterdam, Stad Groningen, Nijmegen, Stadskanaal, regio Zwolle, Provincie Gelderland en Noord-Brabant)
    • vier leveranciers (Innolumis, Modernista, Orange Lighting, Lightronics)
    • brancheorganisatie OVLNL

De Handleiding bevat een duidelijke uitleg over Levenscylusanalyse (LCA) en Milieukostenindicator (MKI), geeft antwoord op veelgestelde vragen, biedt stappenplannen en bevat veel achtergrondinformatie. Bovendien zijn er een aantal voorbeeldarmaturen doorgerekend. Daarbij is gewerkt met diverse variabelen, zoals levensduur, materiaalgebruik en het gebruik van grijze of groene stroom.

BESTELLEN

Kennis ontwikkelen & kennis delen

Circulariteit staat volop in de belangstelling, ook als het gaat om openbare verlichting. Het is een uitdaging om concreet invulling te geven aan dit thema. Dat vraagt om denkers, doeners en durvers. En ook om kennisontwikkeling en kennisdeling.

 

Op deze website vindt u informatie over openbare verlichting en circulariteit. Speerpunt daarbij is het circulair inkopen van armaturen met behulp van de Milieukostenindicator (MKI) en de Levenscyclusanalyse (LCA).

Circulariteit & openbare verlichting

Doel van de Rijksoverheid is ‘Nederland Circulair in 2050’.
Dit betekent dat er in geen afval meer is, alle grondstoffen blijven in de keten. Om dit te realiseren is er een ingrijpende omslag nodig.
Dit vraagt inzet van alle ketenpartijen. Ook het werkveld openbare verlichting is volop bezig met circulariteit.

 

meer over circulariteit en OVL

Circulair inkopen

De Milieukostenindicator (MKI) biedt handvatten om objectief te bepalen in hoeverre een product circulair is. De MKI wordt berekend via een internationaal erkende methode, is verifieerbaar en omvat alle milieu-effecten (toxiciteiten, CO2, uitputting grondstoffen, enz). De MKI is een belangrijk instrument, voor overheden én bedrijven.

meer over circulair inkopen & MKI

Overheden

In 2018/2019 is voor het eerst op grotere schaal ervaring opgedaan met de MKI van armaturen. Aan het koplopersproject ‘Meetbaar Circulair: armaturen en MKI’ deden zeven overheden en vier leveranciers mee. Ook OVLNL is erbij betrokken.
 

Nu is het tijd voor (pilot)projecten. Al doende leren, al lerende doen en de ervaringen met elkaar delen. Zo vergroten we de kennis over circulair inkopen. OVLNL speelt hierbij een voortrekkersrol.

naar overheden

Bedrijven

Ook voor bedrijven zijn LCA en MKI belangrijke instrumenten. Om zich te positioneren op de markt. Maar ook – minstens zo belangrijk – om meer inzicht te krijgen in het productieproces, de gebruikte materialen, de toeleveranciers, etc. Deze kennis maakt het mogelijk om circulairder en vaak ook goedkoper te gaan werken.

naar bedrijven

Minder = meer circulair

Deze website gaat over circulariteit en richt zich op het circulair inkopen van openbare verlichting. Aan inkoop gaan 2 vragen vooraf:

 

1. Is verlichting op de plek echt noodzakelijk?

 

2. Indien noodzakelijk, hoe verlicht men dan zo bewust mogelijk?

 

Het maken van een bewuste afweging wat betreft het wel of niet verlichten van een weg of gebied is een wezenlijk onderdeel van circulair denken en doen!

 

Nieuwsberichten

Handleiding gepresenteerd op Vakbeurs

Nieuwe cursus voor overheden van start

Artikel in Straatbeeld over Handleiding