Openbare verlichting

De Levenscyclusanalyse (LCA) en de Milieukostenindicator (MKI) worden gebruikt in meerdere sectoren, met name in de bouw. Er wordt al volop mee gewerkt. Sinds enkele jaren volgt het werkveld openbare verlichting dit voorbeeld.

 

Hieronder vindt u meer informatie over het toepassen van LCA en MKI bij openbare verlichting.

Uitvragen LCA en/of MKI

Er zijn verschillende manieren om de LCA/MKI te vragen. Welke wijze het beste past, is afhankelijk van uw ambities en het soort inkoop. Gaat het om armaturen, of over de aanbesteding van beheer en onderhoud voor meerdere jaren? Is OVL een klein onderdeel van een veel groter project? Of gaat het om een special of pilot?

 

Onder ‘Voorbeelden’ leest u meer over het gebruik van LCA en/of MKI als gunningscriterium bij aanbestedingen.

Waarom LCA of MKI vragen?

Het is ook mogelijk de LCA/MKI niet als gunningscriterium in te zetten, maar als inschrijvingseis. Door dit te doen, ontstaat er inzicht in de ‘footprint’ van producten en de mate waarin ze circulair zijn.

 

Hierdoor:

 • ontstaat er een nulmeting
 • kunnen we gerichter gaan sturen op meer circulariteit
 • krijgt de producent handvatten om het product circulairder te maken
 • krijgen overheden handvatten om de gebruiksperiode circulairder te maken
 • krijgen we meer referentiewaarden

 

Uitvragen hele levenscyclus

Het is belangrijk om de LCA/MKI  van de hele levenscyclus te vragen (zie afbeelding).

Op die manier:

 • krijgt u als overheid tevens inzicht in uw eigen aandeel (fase B2 en B6)
 • wordt het vervangen van de driver tijdens de levensduur meegeteld (fase B4)
 • wordt meegewogen dat niet elk armatuur dezelfde lumen/watt-verhouding nodig heeft om het gewenste lichtbeeld te realiseren (fase B6)
 • wordt meegewogen dat alle materialen een eigen waarde hebben in het recyclingsproces (fase D)
lees meer

Mocht u, om wat voor reden dan ook, er voor kiezen om niet de LCA/MKI van alle levensfasen uit te vragen, specificeer dan heel duidelijk welke fasen doorgerekend dienen te worden. Indien u dit niet doet, krijgt u getallen die niet met elkaar te vergelijken zijn.

lees minder

Variabelen vanuit de overheid

Het energieverbruik van het armatuur tijdens de gehele levensduur is een belangrijk onderdeel van de LCA (fase B6). Om hier de milieu-impact van te kunnen berekenen, dient u de volgende gegevens aan te leveren:

 • aantal branduren (vol)
 • dimscenario
 • soort stroom
 • levensduur die u hanteert
 • het gewenste lichtbeeld op straat

Berekenen LCA/MKI

Meestal wordt de LCA/MKI berekend door de leverancier. Deze beschikt over de noodzakelijke gegevens voor fase A1 t/m A3. Als overheid levert u enkele belangrijke variabelen aan, met name voor fase B (zie hierboven).

 

De leverancier berekent de LCA/MKI met behulp van specifieke software. Dergelijke software kost geld en het berekenen van de LCA/MKI kost tijd. U kunt er daarom voor kiezen om de leverancier een tegemoetkoming in de kosten te geven. Dit is een manier om de ontwikkeling te stimuleren.

Meer informatie en voorbeelden in de handleiding

In de geactualiseerde Handleiding armaturen, LCA & MKI (2023) vindt u meer informatie over LCA, MKI en de toepassingen van deze instrumenten. In deze handleiding worden ook pilotprojecten beschreven en scenario’s doorgerekend.

 

publicaties