Pilot gemeente Amsterdam

Looptijd: 2020

 

Aantal armaturen: 220

 

Soort aanbesteding: meervoudig onderhands

 

MKI: bepalend bij gunning

De circulaire keuze van de gemeente

De gemeente Amsterdam heeft er in deze pilot voor gekozen om te gunnen op basis van de laagste MKI. Bij deze aanbesteding was de MKI dus de bepalende factor. Het ging om een directielevering.

 

Het doel was om zo optimaal ervaring op te doen met het vragen van de MKI en hiervan te leren. De geleerde lessen worden vervolgens gedeeld met anderen.

Stand van zaken

De pilot is in 2020 afgerond. Alle betrokken partijen (Amsterdam, leveranciers, Licht en Donker Advies, Ecochain) zijn tevreden over het verloop van de pilot en het resultaat.

 

In het vakblad Straatbeeld vertellen assetmanager verlichting Gerke ten Have en de adviseur van het ingenieursbureau Ward Mesman hier meer over.

naar artikel