Contactgegevens

Deze website is een initiatief van Daaf de Kok en Beatrijs Oerlemans van Licht en Donker Advies. Wij werken samen met gemeenten, provincies, diverse experts, brancheorganisatie OVLNL, marktpartijen, en anderen. Ook bij deze website staan samenwerking en kennisdeling centraal. Door onze krachten te bundelen maken we samen de wereld meer circulair!

 

Daaf de Kok, 06-54676734, daaf@lichtendonkeradvies.nl

Beatrijs Oerlemans, beatrijs@lichtendonkeradvies.nl

Wie wij zijn

We houden ons bezig met de maatschappelijke aspecten van openbare verlichting (zoals lichtvervuiling, duurzaamheid, participatie) en met kennisontwikkeling en kennisdeling. Het thema circulariteit is onze passie.

 

We zijn onder andere:

  • auteurs van de Handleiding Armaturen & LCA/MKI – geactualiseerde versie 2023
  • auteurs van de Leidraad Circulariteit Openbare Verlichting (i.o.v. OVLNL) – geactualiseerde versie 2023
  • betrokken als adviseur bij diverse pilotprojecten – sinds 2019
  • voorzitter en secretaris van de werkgroep ‘OVL circulair’ van OVLNL – sinds 2017

Cursussen en advieswerk

U kunt bij ons terecht voor:

  • cursussen over circulariteit i.r.t. openbare verlichting, LCA en MKI
  • ondersteuning en advies bij het inzetten van LCA of MKI bij uw aanbesteding
  • advieswerk aangaande circulariteit en openbare verlichting

Wij bieden maatwerk. Cursussen kunnen ook in company worden gegeven.

Neem vrijblijvend contact met ons op als u meer informatie wilt.