Circulair denken en doen, van initiatief tot recycling

Ontwerp of realisatie. Beheer of sloop. Elke fase biedt kansen om circulaire keuzes te maken. En zo een stap te zetten richting 100% circulariteit in 2050. Iedereen kan daarbij een bijdrage leveren. Overheden en marktpartijen. Ontwerpers, projectleiders, beheerders, beleidsmakers, enzovoort.

Initiatief en ontwerp

Circulariteit begint niet met recycling. En ook niet met circulair inkopen. De grootste potentie zit juist in de initiatief- en ontwerpfase. Hier kunnen de strategieën refuse, rethink (R1) en reduce (R2) worden toegepast.

 

Is het project echt noodzakelijk? Kan het doel gerealiseerd worden met minder materialen? Hoe kunnen we middelen zo efficiënt mogelijk inzetten? Dit geldt bij het maken van een lichtontwerp, maar natuurlijk ook bij productontwerp.

Inkoop en realisatie

Door circulair in te kopen, kunnen overheden nieuwe ontwikkelingen aanjagen.

Denk hierbij aan het uitvragen van de MKI en/of LCA, maar ook aan:

  • in hoeverre zijn producten te repareren?
  • in hoeverre zijn producten te upgraden?
  • welke materialen zijn er gebruikt?
  • in welke mate zijn die recyclebaar?
  • heeft de producent na gedacht over einde levensduur, bijvoorbeeld door een transparant retoursysteem?

Beheer, onderhoud, levensduur

In deze fase heeft energiegebruik een grote impact. Kies daarom voor duurzame, hernieuwbare energie. Maar denk ook aan milieuvriendelijke machines, transportmiddelen en schoonmaakproducten bij het uitvoeren van het onderhoud.

 

Daarnaast past het bij een circulaire samenleving om producten zo lang mogelijk in de keten te houden en ze alleen te vervangen als dit echt noodzakelijk is. Mogelijkheden om de levensduur te verlengen zijn repareren, upgraden, opknappen of hergebruik elders. Dit geldt voor armaturen en masten, maar ook voor kabels.

Sloop en recycling

Het is zover: het product is echt ‘op’. Nu is het zaak om zoveel mogelijk grondstoffen hoogwaardig in de keten te houden. Bij armaturen geldt dat ze ingeleverd moeten worden bij een door CENELEC erkende verwerker.

 

Sommige producenten van armaturen hebben een terugneemsysteem. In dat geval kunnen onderdelen van het armatuur hoogwaardig worden hergebruikt. Bij het productontwerp is hier vaak al rekening mee gehouden.

Meer informatie en voorbeelden in de Leidraad

In de Actualisatie Leidraad Circulariteit Openbare Verlichting (2023) vindt u meer informatie over hoe u circulariteit vorm en inhoud kunt geven bij openbare verlichting. In deze leidraad staan ook concrete voorbeelden en handige instrumenten.

naar publicaties

Stichting OVLNL

Als het gaat om openbare verlichting, dan is de stichting OVLNL een belangrijke partij. Bij deze brancheorganisatie staat circulariteit hoog op de agenda. De ‘Leidraad Circulariteit Openbare Verlichting’ (2017) werd in opdracht van OVLNL gemaakt. Ook is OVLNL betrokken bij de totstandkoming van de ‘Handleiding Armaturen & MKI’.