Ervaringen delen = kennis verdubbelen

Het einddoel is: kwalitatief goede verlichting met minimale milieubelasting en 100% circulariteit in 2050. Dat lukt alleen als we stappen durven zetten. Nieuwe mogelijkheden zien, kansen benutten, ervaring opdoen en leren. Om dit te bereiken zijn pilots en praktijkcasussen onmisbaar.

 

Op dit deel van de website staan enkele praktijkvoorbeelden wat betreft aanbesteden met LCA en/of MKI. Het gaat daarbij om casussen waarvan wij vinden dat het instrument zorgvuldig is toegepast.

 

Bent u bezig met LCA en MKI wat betreft openbare verlichting?

Laat het ons weten! Alleen door kennis te delen, komen we verder.

En maken we de wereld meer circulair.