Geactualiseerde Handleiding LCA & MKI gereed

De Handleiding uit 2019 is geactualiseerd. Belangrijke aanpassingen zijn:

  1. Duidelijke uitleg over het verschil tussen Levenscyclusanalyse (LCA) en Milieukostenindicatie (MKI)
  2. Beschrijving van twee pilotprojecten
  3. Doorrekening van diverse scenario’s

Primair doel van de LCA en MKI is om inzicht te geven in de milieu-impact van een armatuur gedurende de hele levenscyclus. Dat geeft zowel leveranciers als overheden concrete handvatten om meer circulair te handelen. LCA en MKI kunnen ook gebruikt worden bij aanbestedingen, als inschrijvingseis of als gunningscriterium. Deze Handleiding geeft daarvoor de benodigde informatie.

 

De actualisatie van deze handleiding is mede mogelijk gemaakt door: Stichting OVLNL, Metropoolregio Amsterdam (MRA), Techniek Nederland, gemeente Amsterdam, de drie Drechtsteden Dordrecht, Sliedrecht en Alblasserdam, en Innolumis, Lightronics, Modernista, Orange Lighting.
De auteurs van de handleiding zijn Licht en Donker Advies en Ecochain

Download handleiding