Artikel in Straatbeeld over Handleiding

In het vakblad Straatbeeld van november 2019 staat een boeiend artikel over de Handleiding Armaturen & MKI. Hierin vertellen drie leveranciers en een overheid wat zij van de Milieukostenindicator vinden en wat hun ervaringen zijn.

naar het artikel