Artikel in Stadswerk over circulariteit

Voor Stadswerk mochten we een artikel schrijven over circulariteit.
Daarbij gaan we in op de levenscyclusanalyse en de milieukostenindicator.
En natuurlijk ook op de fase waar we nu in zitten: het opdoen van praktijkervaring.

naar het artikel