Pilot gemeente Zoetermeer

Verwachte looptijd: 2019 – 2021

 

Aantal armaturen: 50 in 2021, 500 à 600 in 2022

 

Soort aanbesteding: meervoudig onderhands

 

MKI: speelt rol bij de gunning

Uitgangspunt als het gaat om MKI

Belangrijk uitgangspunt bij de inkooppilot is dat claims op het gebied van circulariteit objectiveerbaar dienen te zijn. Zoetermeer kiest er daarom voor om de Milieukostenindicator (MKI) een grote rol te laten spelen.

 

Niet alles is echter te vangen in een getal. Daarom zullen er ook gesprekken gevoerd worden met leveranciers. Hierbij komen verschillende facetten van circulariteit aan de orde. Uiteindelijk gaat het niet alleen om de keuze voor een armatuur, maar ook om een samenwerkingspartij op weg naar een circulaire toekomst.

Stand van zaken

Wat is er al gedaan?

  • Subsidieaanvraag Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor inhuur van externe adviseurs (is toegekend)
  • Marktconsultatie
  • Opstellen adviesnota met gedetailleerd stappenplan

 

Waar is men nu mee bezig?

  • Formuleren van de uitvraag / specificeren van de technische eisen en de eisen inzake circulariteit