Circulariteit en Stichting OVLNL

Bij stichting OVLNL staat circulariteit hoog op de agenda. De ‘Leidraad Circulariteit Openbare Verlichting’ (2017) werd in opdracht van deze brancheorganisatie gemaakt. Ook is sinds 2017 de werkgroep ‘OVL Circulair’ van OVLNL actief. Lid zijn onder andere overheden, leveranciers, aannemers, onderwijsinstellingen, adviesbureaus en LightRec/WeCycle.

 

De ‘Handleiding Armaturen & MKI’ is tot stand gekomen in samenspraak met OVLNL.