Ervaringen delen = kennis verdubbelen

‘Nederland Circulair in 2050.’ Dat lukt alleen als we stappen durven zetten. Nieuwe mogelijkheden zien, kansen benutten, ervaring opdoen en leren.

Op deze website bundelen we ervaring en kennis. Centraal staat het inkopen van openbare verlichting m.b.v. de Milieukostenindicator (MKI).

Pilotprojecten met MKI

Het einddoel is: kwalitatief goede verlichting met minimale milieubelasting en maximale circulariteit. Om dit te bereiken zijn pilots onmisbaar. Op die manier kunnen we meer kennis en ervaring opdoen. En gezamenlijk leren hoe we het instrument LCA optimaal kunnen benutten, als overheid en als leverancier.

 

De focus ligt vanaf nu dus op de pilotprojecten.

Ofwel: al lerende doen en al doende leren.

De ervaringen delen we op deze website.

Deel uw ervaringen met anderen!

Op het moment dat er MKI’s beschikbaar zijn van verschillende armaturen, is het mogelijk om een gemiddelde MKI te bepalen. Zo krijgen we een richtgetal, dat gebruikt kan worden bij het inkopen van armaturen. Doel is vervolgens om dit getal stapje voor stapje naar beneden bij te stellen. Immers: hoe lager de MKI, hoe hoger de circulariteit.

 

Om dit te realiseren is het noodzakelijk dat we – zeker in deze fase – de beschikbare MKI’s verzamelen. Bent u bezig met LCA en MKI wat betreft openbare verlichting? Laat het ons weten! Alleen door kennis te delen, komen we verder. En maken we de wereld meer circulair.

Project 'Meetbaar Circulair: armaturen en MKI'

Aan het Koplopersproject in 2018/2019 (met als eindproduct de ‘Handleiding armaturen & MKI’) deden zeven overheden mee:

  • Gemeente Amsterdam
  • Gemeente Groningen
  • Gemeente Nijmegen
  • Gemeente Stadskanaal
  • Gemeente Zwolle
  • Provincie Gelderlands
  • Provincie Noord-Brabant

Ondertussen zijn ook andere overheden betrokken.