Toelichting op getallen

Sommige onderdelen van de Levenscyclusanalyse (LCA) hebben grote invloed op de Milieukostenindicator (MKI).

Andere onderdelen zijn zo beperkt, dat ze vrijwel geen rol spelen. Hieronder leest u daar mee over.

 

Modulen met de meeste impact

In de tabel hiernaast staan de verschillende fasen van de Levenscyclus.

Het meeste impact op de MKI van een armatuur hebben:

  • A1 – winning van grondstoffen (productiefase)
  • B4 – vervanging van de driver¬†(gebruiksfase)
  • B6 – energieverbruik (gebruiksfase)

Of het onderhoud (B2) invloed heeft, wordt bepaald door de intensiteit van dit onderhoud. Ook fase D kan, afhankelijk van de gebruikte materialen, grote impact hebben. Fase C3, C4 en D worden meestal samengevoegd tot 1 getal.

Modulen met de minste impact

Bij een armatuur zijn fase B1, B5 en B7 meestal niet van toepassing.
Of het transport van fabriekspoort naar bouwplaats (A4) invloed heeft, hangt af van het aantal kilometers en het vervoersmiddel.

 

De uitkomsten van fase A4, A5, C1 en C2 zijn meestal gering en hebben op dit moment nog weinig invloed op de totale MKI. Ze dienen echter wel meegenomen te worden in de berekening.

Levensduur van een armatuur

Er is een direct verband tussen de levensduur van een product/gebruikte materialen en de milieu-impact/hoogte van de MKI.

 

Bij het doorrekenen van voorbeeldarmaturen door Ecochain Technologies scoort bijvoorbeeld een armatuur van polycarbonaat beter bij een korte levensduur. Bij een lange levensduur heeft juist een aluminium-armatuur de laagste milieu-impact.

Handleiding

Meer informatie over het doorrekenen van voorbeeldarmaturen en de uitgangspunten die daarbij gehanteerd zijn, vindt u in de ‘Handleiding Armaturen & MKI.’ Hierin staan meer rekenresultaten en grafieken. Ook worden de verschillende modulen uitgebreid toegelicht.

 

De Handleiding bevat daarnaast:

  • uitleg over MKI en LCA
  • antwoorden op veelgestelde vragen
  • stappenplannen
  • veel achtergrondinformatie

aanvraag handleiding