Informatie, ondersteuning en trainingen

U kunt bij ons terecht voor:

  • informatie over circulariteit, circulair inkopen en MKI
  • ondersteuning bij het circulair inkopen van armaturen
  • trajecten/trainingen over circulariteit en inkopen met MKI

Onze contactgegevens vindt u onder ‘contact’.

Nieuw traject voor overheden

Voorjaar 2019 is er een nieuw traject voor overheden gestart.
Dit bestaat uit drie gezamenlijke bijeenkomsten:
1) Kennisblok Circulariteit en OVL + specifiek inzoomen op armaturen
2) Kennisblok Inkoop en aanbesteding met MKI
3) Bespreking concrete casussen van de deelnemers

 

Daarnaast is er één individuele bijeenkomst. Hierbij wordt ingegaan op onderwerpen en vragen die spelen bij uw organisatie.

 

Heeft u interesse? Stuur ons (vrijblijvend) een bericht, dan laten we het u weten wanneer er een nieuw traject van start gaat.

Flyer overheden 2019

Deel uw kennis met anderen!

Op het moment dat er MKI’s beschikbaar zijn van verschillende armaturen, is het mogelijk om een gemiddelde MKI te bepalen. Zo krijgen we een richtgetal, dat gebruikt kan worden bij het inkopen van armaturen. Doel is vervolgens om dit getal stapje voor stapje naar beneden bij te stellen. Immers: hoe lager de MKI, hoe hoger de circulariteit.

 

Om dit te realiseren is het noodzakelijk dat we – zeker in deze fase – de beschikbare MKI’s verzamelen. Bent u bezig met LCA en MKI wat betreft openbare verlichting? Laat het ons weten! Alleen door kennis te delen, komen we verder. En maken we de wereld meer circulair.

Over ons

Wij zijn Daaf de Kok en Beatrijs Oerlemans. We houden ons bezig met de maatschappelijke aspecten van openbare verlichting (zoals lichtvervuiling, duurzaamheid, burgerbetrokkenheid) en met kennisontwikkeling en kennisdeling.

Het thema circulariteit is onze passie.

 

We zijn onder andere:

  • auteurs van de Leidraad Circulariteit Openbare Verlichting (i.o.v. OVLNL) in 2017
  • voorzitter en secretaris van de werkgroep ‘OVL circulair’ van OVLNL sinds 2017
  • initiatiefnemers Koplopersproject ‘Meetbaar Circulair – Armaturen en MKI’ in 2018