Toelichting op getallen

Sommige onderdelen van de Levenscyclusanalyse (LCA) hebben grote invloed op de Milieukostenindicator (MKI).

Andere onderdelen zijn zo beperkt, dat ze vrijwel geen rol spelen. Hieronder leest u daar mee over.

 

Daarnaast gaan we in op het verschil in MKI tussen een armatuur van aluminium en een armatuur van polycarbonaat.

Modulen met de meeste impact

In de tabel hiernaast staan de verschillende fasen van de Levenscyclus.

Het meeste impact op de MKI van een armatuur hebben:

  • A1 – winning van grondstoffen (productiefase)
  • B4 – vervanging van de driver (gebruiksfase)
  • B6 – energieverbruik (gebruiksfase)

Of het onderhoud (B2) invloed heeft, wordt bepaald door de intensiteit van dit onderhoud. Ook fase D kan, afhankelijk van de gebruikte materialen, grote impact hebben. Fase C3, C4 en D worden meestal samengevoegd tot 1 getal.

Modulen met de minste impact

Bij een armatuur zijn fase B1, B5 en B7 meestal niet van toepassing.
Of het transport van fabriekspoort naar bouwplaats (A4) invloed heeft, hangt af van het aantal kilometers en het vervoersmiddel.

 

De uitkomsten van fase A4, A5, C1 en C2 zijn meestal gering en hebben op dit moment nog weinig invloed op de totale MKI. Ze dienen echter wel meegenomen te worden in de berekening.

Aluminium versus polycarbonaat

Ecochain Technologies, marktleider op de Nederlands LCA-markt en nauw betrokken bij het Koplopersproject, heeft enkele fictieve (maar wel realistische) armaturen doorgerekend. Hieruit blijkt dat het gebruik van aluminium een groot effect heeft op de hoogte van de MKI.

 

Bij de fictieve armaturen heeft een armatuur met aluminium in fase A1 t/m A3 (van cradle to gate) een MKI van 143. Eenzelfde soort armatuur uitgevoerd met polycarbonaat heeft een MKI van 53.

Aluminium & circulair denken

De grote impact van aluminium op de MKI (en op het milieu) roept om actie.
Hoe kunnen we deze grondstof zo circulair mogelijk maken? Denk hierbij aan:

  • gebruik van recycled in plaats van nieuw aluminium (fase A1 – zie afbeelding)
  • het inzamelen en hergebruik van aluminium na einde levensduur (fase C/D)
  • het gebruik van duurzame energie bij de verwerking van aluminium

Aluminium laat ons zien dat circulair denken een denken in de tijd is. Niet ad hoc een grondstof boycotten, maar samen werken aan een economie, waarin grondstoffen circulair verwerkt en gebruikt worden.