Leveranciers, producenten en MKI

De Levenscyclusanalyse (LCA) en de Milieukostenindicator (MKI) zijn ook voor bedrijven belangrijke instrumenten. 
Hieronder leest u daar meer over.

 

Informatie over wat een LCA en MKI zijn, vindt u in het hoofdmenu onder ‘circulair inkopen & MKI’

Waarom een MKI?

Voordelen voor leveranciers en producenten van het doorrekenen van de MKI:

 • voorsprong op de rest van de markt wat betreft circulariteit
 • inzicht in productieproces en materiaalgebruik (‘Bill of Materials’)
 • inzicht in hoe producten meer circulair (en wellicht ook goedkoper) gemaakt kunnen worden

LCA/MKI dagen leveranciers en producenten uit om ‘dieper’ de keten in te gaan: hoe circulair werken de toeleveranciers? Dat bepaalt immers mede de MKI van het product.

Project 'Meetbaar Circulair: armaturen en MKI'

Aan het Koplopersproject in 2018/2019 deden vier leveranciers van armaturen mee:

 • Innolumis
 • Modernista
 • Orange Lighting
 • Lightronics

Deze bedrijven hebben zich de systematiek van de LCA en de MKI eigen gemaakt.
Zij hebben voor (een aantal van) hun producten de MKI berekend.

MKI berekenen

Het Koplopersproject toont aan: het is mogelijk om binnen beperkte tijd (2 tot 3 maanden) een MKI aan te leveren! Dit vraagt echter een forse investering:

 • aan de benodigde software zijn kosten verbonden
 • het kost tijd en inspanning om de methodiek te leren
 • het kost tijd om de benodigde gegevens boven tafel te krijgen
 • zeker in het begin is professionele ondersteuning gewenst

De inzet van een stagiaire kan helpen.

Ecochain

Voor het maken van een LCA en het berekenen van de MKI maakt men gebruik van software. Ook kan men terecht bij diverse adviseurs en specialisten.

 

In het Koplopersproject is samengewerkt met Ecochain Technologies, marktleider op de Nederlands LCA-markt. Dit bedrijf heeft een speciale database ontwikkeld, waardoor het mogelijk is om sneller en makkelijker een MKI van armaturen te berekenen (via de applicatie van Ecochain).